คลิก qr code เพื่อเริ่มใช้งาน
qrcode
โปรแกรมบัตรคิวออนไลน์ Qcard Version 2.3
  คุณสมบัติ
 • รองรับหมายเลข 001 - 999
 • รองรับช่องบริการ 1 - 4
 • รองรับจำนวนคิว 1 คิว
 • เสียงภาษาไทย
 • ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • รองรับการทำงานบน ipad และ tablet ต่างๆ
 • สามารถปิด-เปิดบราวเซอร์ ได้โดยตัวเลขคิวไม่หาย
  อุปกรณที่ต้องใช้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค หรือ แทปเล็ต ที่สามารถแสดงผลได้สูงกว่า 800 x 600 px
 • บัตรคิวตัวเลข download บัตรคิวตัวเลข 000-100
 • keyboard หรือ usb keypad
 • ลำโพงภายนอก
ปุ่มบนคิย์แพดที่ใช้
ปุ่มบนคิย์แพด คำสั่ง
ปุ่ม - รีเซตเพื่อเริ่มต้นนับใหม่
ช่องบริการ ปุ่มคิวถัดไป ปุ่มเรียกซ้ำ
ช่องบริการ 1 ปุ่มเลข 1 ปุ่มเลข 5
ช่องบริการ 2 ปุ่มเลข 2 ปุ่มเลข 6
ช่องบริการ 3 ปุ่มเลข 3 ปุ่มเลข 7
ช่องบริการ 4 ปุ่มเลข 4 ปุ่มเลข 8

download sourcecode


สนับสนุนค่าโดเมน

Creative Commons License is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
developper: siripong rungsang (siripong.rungsang@gmail.com)
host project: qcard.m108.com
Hosting: www.m108.com